Strona główna

DZIEŃ
DZIAŁKOWCA
2018

Dzień Działkowca w R.O.D „Puszcza” odbył się w dniu 15. września 2018r. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu Grażyna Ryba, która przywitała przybyłych działkowców i sympatyków ogrodu.

Prezes życzyła w swoim wystąpieniu Działkowcom wytrwałości i optymizmu w realizowaniu pracy na rzecz ogrodu, jak również zdrowia dzięki obcowaniu na świeżym powietrzu w ROD „Puszcza”.

Prezes przypomniała, że w kwietniu 2019r., obecny Zarząd kończy swoją kadencję, a walne zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i należy zastanowić się  już wcześniej nad wyborem kandydatów na członków Zarządu, zwłaszcza wobec stojących zadań inwestycyjnych jak budowa sieci wodnej i elektrycznej.

Na koniec Prezes podziękowała członkom Zarządu i wszystkim osobom, które pracowały na rzecz ogrodu. Za szczególne zaangażowanie uhonorowani zostali nagrodą kryształowego gołębia  Pani Agnieszka Kurczyńską Skarbnik oraz Pan Tadeusz Koral Gospodarz Ogrodu.

Po części oficjalnej Prezes Zarządu zaprosiła wszystkich chętnych do wzięcia udziału w I Biegu przełajowym o puchar Prezesa po terenie ROD „Puszcza”.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale a zwycięscy puchary.

Po części sportowej wszyscy uczestnicy biesiady zostali zaproszeni na bezpłatny poczęstunek  - bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym.  Biesiada przy dźwiękach muzyki zespołu „Bez Nazwy” trwała od godz. 14.00 do  20.30.

Zdjęcia z Dnia Działkowca można oglądać w zakładce galeria

 


Historia

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Puszcza”

w Szczecinie


Historia ogrodu rozpoczęła się od wydania w dniu 29.03.1983r., decyzji przez Urząd Miejski w Szczecinie o przekazaniu terenu pod pracowniczy ogród działkowy na okres stały. Ogród został zarejestrowany w PZD pod nr 5202.

W 1985r., rozpoczęto organizację Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Puszcza”.  Działki przeznaczone były dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, bądź korzystających ze świadczeń społecznych. Działki przydzielano od 1986r., drogą losowania.

W 1992r. doprowadzono do poszczególnych ogrodów działkowych instalację wodociągową, zasilaną wodą ze studni głębinowej.

W dniu 21. września 2005r., weszła w życie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych gdzie pojęcie "pracowniczy ogród działkowy " zamieniono na "rodzinny ogród działkowy".

Rodzinny Ogród Działkowy „Puszcza” położony jest w Prawobrzeżnej części miasta Szczecin Dojazd do ogrodu możliwy jest od strony ul. Chłopskiej oraz od ul. Świętochowskiego dalej przez drogi o nawierzchni gruntowej ulice  Agnieszki, Regatowa i Teligi.

Teren ogrodu  zlokalizowany jest na atrakcyjnych krajobrazowo terenach pomiędzy osiedlami Kijewko  i Klęskowo, oraz pomiędzy Autostradą A6,  a Puszczą Bukową.

Obecnie ogród płożonych jest na powierzchni 30,06 ha, podzielony jest na siedem  sektorów   i składa się z 664 działek. Na terenie ogrodu usytuowany jest Dom Działkowca , w którym obraduje Zarząd Ogrodu. Działki posiadają wieloletnie nasadzenia w postaci drzew owocowych jak i ozdobnych, użytkowane są  jako rekreacyjno - warzywne.

Ogród objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu  „Kijewko” w Szczecinie, który sankcjonuje istniejący sposób użytkowania terenu za wyjątkiem jednego sektora.

W dniu 9. sierpnia 2017r., decyzją Prezydenta Miasta Szczecin R.O.D. im. "Puszcza" uzyskał  prawo  do użytkowania zajmowanego terenu (dzierżawy) na czas nieokreślony.

Ogród podlega ciągłej modernizacji. Obecnie ważnymi inwestycjami planowanymi do wykonania są: wymiana sieci wodociągowej z podłączeniem do sieci miejskiej, i budowa sieci elektroenergetycznej.