Opłaty działkowe obowiązujące dla ROD "Puszcza" w Szczecinie

Zarząd ROD „Puszcza” w Szczecinie informuje, że w roku 2017 obowiązują następujące opłaty z tytułu użytkowania działek.

Opłaty stałe:

 • składka członkowska:                                      - 6 zł
 • opłata ogrodowa za każdy m2 działki:               - 0,57 zł
 • pobór wody: wg wskazań wodomierza za m3:   - 0,90 zł
  lub
  ryczałt za każdy m2 powierzchni działki:       - 0,35 zł (w przypadku braku wodomierza lub odczytu)
 • wywóz odpadów komunalnych:                         - 50 zł


Termin opłat z tyt. opłaty ogrodowej, za wywóz odpadów komunalnych i składkę członkowską upływa w dniu 30.06.2017r. a za pobór wody w dniu 30.11.2017, co wynika z treści § 29 ust. 2 w zw. z § 29 ust. 1 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Opłaty uiszczać można osobiście w kasie ogrodu znajdującej się w budynku Zarządu ROD „Puszcza” w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

(Obowiązujący tekst regulaminu znaleźć można m.in. na stronach Polskiego Związku Działkowców: http://pzd.pl/uploads/5/Regulamin_ROD_2014.pdf)

Opłaty dodatkowe:

Uchwała nr 9/2016 z dnia 22.04.2016r. walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD "Puszcza" w Szczecinie 2016 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci wodociągowej na terenie ROD "Puszcza" w Szczecinie

Wysokość opłaty na potrzeby realizacji zadania:

 • 500 zł na rok 2016 w terminie płatności do końca września 2016
 • 500 zł na rok 2017 w terminie płatności do końca września 2017
 • 560 zł na rok 2018 w terminie płatności do końca września 2018
W tytule przelewu podać: „budowa nowej sieci wodnej”, imię, nazwisko użytkownika i nr działki.

 • Na konto nr:  77 1050 1559 1000 0022 6560 9145

Opłaty dodatkowe (obowiązują jedynie w przypadku ich nieuiszczenia do tej pory):
 • opłata za zakup (i ewentualną wymianę) wodomierza:  -  40 zł lub 50 zł

Powyższe dotyczy jedynie Działkowców, jeżeli ostatnia wymiana wodomierza nastąpiła do końca 2011 r. W przypadku wodomierzy montowanych od 2012 r. koszt ten nie obowiązuje. (opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 przyjętej podczas walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD "Puszcza"  w dniu 24.05.2014 r.)

Opłaty dla Nowych Działkowców w roku nabycia prawa do użytkowania działki - tzw. podwyższona opłata ogrodowa w roku nabycia prawa do działki, na którą składają się:

 • opłata wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD („inwestycyjna”):           -  752 zł + 6zł składka członkowska
 • opłata wynikająca z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD („zarządzanie ROD”)      -  200 zł


Opłaty uiszczać można osobiście w kasie ogrodu znajdującej się w budynku Zarządu ROD „Puszcza” w każdy czwartek w godz. 17:00-19:00 lub przelewem na rachunek bankowy ROD "Puszcza" w Szczecinie

Nr konta: 49 1050 1559 1000 0022 6531 6709

UWAGA - w przypadku płatności przelewem proszę w tytule przelewu podać tytuł płatności, numer działki oraz imię i nazwisko jej użytkownika!

 

opłata wynikająca z uchwały nr 12/2015 walnego zebrania sprawozdawczego PZD w ROD „Puszcza” w Szczecinie z dnia 24.05.2014 r. dotyczącej obowiązku wymiany w roku 2015 r. wodomierzy montowanych do 2011 roku włącznie