Skład Zarządu

Skład  Zarządu:

  • Józef Godycki-Ćwirko – Prezes tel. 575 787 001
  • Jan Sozonowicz – Wiceprezes
  • Agnieszka Kurczyńska - Skarbnik tel. 575 787 002
  • Sylwia Ostolska - Hrebień – Sekretarz
  • Zdzisław Poświata - Członek Zarządu
  • Roman Kołodziejczyk - Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej ROD "Puszcza":

  • Krzysztof Tylki - Przewodniczący
  • Ewa Czerniakiewicz - Członek Komisji
  • Andrzej Mikoda - Członek Komisji