Ogłoszenia i informacje

Biuro  i  Kasa ogrodu

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że  biuro i kasa ogrodu czynne są  w każdy czwartek, od godz. 17:00 do godz.19:00 w Domu Działkowca na terenie ogrodu.


Bramy ogrodu

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że bramy ogrodu są otwarta w każdy piątek od dnia 1 kwietnia 2018 r.  do 31 października , od godz. 10:00 do godz. 20:00 oraz w czwartki brama sektora V w godz. od 17.00 do 19.00.


Harmonogram usuwania odpadów komunalnych z terenu ROD

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że zgodnie z umową zawartą z MPO na 2018r. wywóz odpadów komunalnych z terenu ogrodu odbywa się w każdy czwartek w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Koszt wywozu odpadów komunalnych przypadający na każda działkę w 2018r  wynosi 65zł.


Gabaryty

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że gabaryty i inne odpady niekomunalne (poza plastikami)   działkowiec zobowiązany jest przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów we własnym zakresie i  na własny  koszt.

Z A B R A N I A   S I Ę

  1. Pozostawiania odpadów komunalnych obok pojemników na odpady – w  przypadku gdy jest miejsce w pojemniku.
  2. Wrzucania do pojemników na plastiki odpadów komunalnych.
  3. Umieszczania w  pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów altan i szklarni, rozbiórkowych, budowlanych, chemikaliów, sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, opon, złomu,  odpadów zielonych,  medycznych  itp.
  4. Wyrzucania gałęzi i innych odpadów poza wyznaczonymi miejscami.


Wjazd na teren ogrodu

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że działkowcy  posiadający przepustki lub zezwolenia na wjazd  na teren ogrodu,  a nie przestrzegający zasad Regulaminu wjazdu samochodów  będą rejestrowani przez gospodarzy. W przypadku powtarzających się naruszeń przepustki  (oraz klucze do bram) będą odbierane.


Zarząd przypomina, że przepustki lub zezwolenia bezwzględnie należy umieścić  za przednią szybą samochodu na czas pobytu na terenie ogrodu.


Informacja o koszeniu trawy w weekendy

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że zgodnie z § 67 Regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00 i niedziele nie należy wykonywać głośnych prac  jak np. koszenie trawy.


Wolne Działki

Informacje o możliwości przeniesienia prawa do użytkowania działki (kupna lub sprzedaży)  można uzyskać poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych ogrodu, lub za pośrednictwem Zarządu zgłaszanie na stronę internetową.


Dane adresowe działkowców

Zarząd ROD „Puszcza” zwraca się z prośbą o bieżącą aktualizację danych adresowych działkowców.


Społeczna Służba Instruktorska

Zarząd ROD „Puszcza” poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji Instruktora Ogrodowego w Społecznej Służbie Instruktorskiej.


Awarie sieci wodnej

Zarząd ROD „Puszcza” informuje, że  awarie sieci wodnej w alejkach  należy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu – tel. 575-787-003. Instalacja wodna na terenie działki (odcinek od głównej rury w alejce do zaworu głównego działki) należy do działkowca stąd usunięcie wszelkich  usterek należy  do działkowca. Należy zamontować zawór odcinający wodę na działkę od głównej sieci. Zabrania się bez zgody Gospodarza Ogrodu demontować wodomierze oraz zrywać plomby na instalacji wodnej.


Budowa lub rozbudowa altany działkowej

Zarząd ROD „Puszcza” informuje o obowiązku powiadamiania na piśmie Zarządu ROD o planowanej budowie lub rozbudowie altany działkowej.


Palenie ognisk

Zarząd ROD „Puszcza” przypomina o zakazie palenia ognisk na terenie ogrodu.