Ogłoszenie

Aktualności

Działając na podstawie § 59  Statutu PZD

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza"

zwołuje WALNE ZEBRANIE

sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia PZD,

które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  ( piątek )

o godzinie 16 : 30

w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie

 

W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego

drugi termin o godzinie 17:00  w tym samym dniu i miejscu.

 

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące

dla  wszystkich działkowców w ROD "Puszcza",

bez względu na ilość obecnych głosujących

(nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).