Walne Zebranie 2018

Aktualności

Działając na podstawie § 59  Statutu PZD Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Puszcza" zwołuje WALNE ZEBRANIE sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia PZD, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2018 r.  (piątek) o godzinie 16 : 30 w  Centrum Kształcenia Sportowego  przy ul. L. Rydla  49 w Szczecinie W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego drugi termin o godzinie 17:00  w tym samym dniu i miejscu. Uchwały podjęte w drugim terminie sąważne i obowiązujące dla  wszystkich działkowców w ROD "Puszcza", bez względu na ilość obecnych głosujących (nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków PZD).