Informacje o pracy Zarządu

Aktualności

W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2017R

  1. Przygotowano decyzje dla wszystkich użytkowników działek w R.O.D. "Puszcza" w sprawie aktualizacji powierzchni zajmowanej przez poszczególne ogrody działkowe.
  2. Dokonano we wszystkich  sektorach od I - VII  całościowego przeglądu ogrodu.
  3. Opracowano  raport  o stanie  ogrodu celem wdrożenia jego wniosków w  2018r.
  4. Przeprowadzono na terenie ogrodu odczyty wskazań wodomierzy za 2017r
  5. Prowadzono przygotowania organizacyjne oraz sprzętowe w celu komputeryzacji prac biurowych  oraz finansowo - księgowych.
  6. Podpisano umowy z MPO, firmą ubezpieczeniową i telekomunikacyjną.
  7. Opracowano historię ogrodu.
  8. Podjęto łącznie 14 uchwał w sprawach bieżących ogrodu.