Uruchomienie dostawy wody

Aktualności

W dniach 7 - 8 kwietnia 2018r., planowane jest napełnienie sieci wodociągowej wodą (jeśli nie będzie przymrozków). Prosimy o sprawdzenie stanu instalacji wodnej na Państwa działkach – zamknięcie zaworów, kranów, zwracając uwagę na wodomierze i rury zewnętrzne. Wszelkie usterki należy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu – tel. 575-787-003

Zarząd ROD „Puszcza”