Strona główna

Aktualności PZD ROD "Puszcza"


Plan działek i ich powierzchnie


Historia

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Puszcza”

w Szczecinie


Historia ogrodu rozpoczęła się od wydania w dniu 29.03.1983r., decyzji przez Urząd Miejski w Szczecinie o przekazaniu terenu pod pracowniczy ogród działkowy na okres stały. Ogród został zarejestrowany w PZD pod nr 5202.

W 1985r., rozpoczęto organizację Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Puszcza”.  Działki przeznaczone były dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, bądź korzystających ze świadczeń społecznych. Działki przydzielano od 1986r., drogą losowania.

W 1992r. doprowadzono do poszczególnych ogrodów działkowych instalację wodociągową, zasilaną wodą ze studni głębinowej.

W dniu 21. września 2005r., weszła w życie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych gdzie pojęcie "pracowniczy ogród działkowy " zamieniono na "rodzinny ogród działkowy".

Rodzinny Ogród Działkowy „Puszcza” położony jest w Prawobrzeżnej części miasta Szczecin Dojazd do ogrodu możliwy jest od strony ul. Chłopskiej oraz od ul. Świętochowskiego dalej przez drogi o nawierzchni gruntowej ulice  Agnieszki, Regatowa i Teligi.

Teren ogrodu  zlokalizowany jest na atrakcyjnych krajobrazowo terenach pomiędzy osiedlami Kijewko  i Klęskowo, oraz pomiędzy Autostradą A6,  a Puszczą Bukową.

Obecnie ogród płożonych jest na powierzchni 30,06 ha, podzielony jest na siedem  sektorów   i składa się z 664 działek. Na terenie ogrodu usytuowany jest Dom Działkowca , w którym obraduje Zarząd Ogrodu. Działki posiadają wieloletnie nasadzenia w postaci drzew owocowych jak i ozdobnych, użytkowane są  jako rekreacyjno - warzywne.

Ogród objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu  „Kijewko” w Szczecinie, który sankcjonuje istniejący sposób użytkowania terenu za wyjątkiem jednego sektora.

W dniu 9. sierpnia 2017r., decyzją Prezydenta Miasta Szczecin R.O.D. im. "Puszcza" uzyskał  prawo  do użytkowania zajmowanego terenu (dzierżawy) na czas nieokreślony.

Ogród podlega ciągłej modernizacji. Obecnie ważnymi inwestycjami planowanymi do wykonania są: wymiana sieci wodociągowej z podłączeniem do sieci miejskiej, i budowa sieci elektroenergetycznej.